ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โอเรียนท์ไทย | จองตั๋วฮ่องกง ราคาถูก 5,800 บ.

ราคา
5,800
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
สายการบิน :
โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์
เส้นทาง :
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ไป-กลับ ฮ่องกง
สามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าก่อนได้ 1 วัน หรือออกตั๋วเดินทาง
ได้ทันที ทุกวันทำการ (ในกรณีที่มีที่นั่งว่างเท่านั้น)
เส้นทาง
(Route)
เดินทาง เที่ยวเดียว
(One Way)
เดินทาง ไป-กลับ
(Round trip)
  กรุงเทพ - ฮ่องกง
4,500 บาท
5,800 บาท

ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ตั๋วฮ่องกง ตั๋วโอเรียนท์ไทยราคาถูก 5,800 บ. 

ThaiSkyTicket ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ออนไลน์ บริการจองตั๋วฮ่องกง สายการบินโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ (OX)
บินไปกลับฮ่องกง ราคาถูก เพียง 5,800 บ. (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ฮ่องกง โอเรียนท์ไทย (OX)
เป็นตั๋วราคาถูกมากๆ สามารถตรวจสอบ หรือจองที่นั่งการเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคลิกจองล่วงหน้า
ผ่านระบบออนไลน์  เมื่อมีการจองที่นั่งตั๋วเครื่องบินในระบบแล้ว จะมีอีเมล์แจ้งกลับว่า มีการจองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง 
โอเรียนท์ไทย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่นั่งในระบบ แล้วติดต่อกลับโดยรวดเร็วที่สุด เพื่อส่งตั๋ว E-Ticket
ผ่านทางอีเมล์ หรือผ่าน SMS บนมือถือ ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการเดินทางทุกรอบเวลา
ทุกเที่ยวบิน

หลักการทำงานของเรา ในการให้บริการลูกค้า 4 ประการ
   1. ราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าสามารถจ่ายได้
   2. บริการที่เข้าใจ ยืดหยุ่น เป็นกันเอง
   3. ดูแล จริงใจ และพร้อมเข้าใจปัญหาลูกค้าเสมอ
   4. ประกอบธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานความถูกต้อง

สายการบินโอเรียนไทย (OX) บินไปกลับฮ่องกง มีบริการแจกน้ำ และอาหารว่างบนเครื่องบินด้วย ไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงค่าน้ำหนักกระเป๋า เป็นสายการบินที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก ให้กับคนไทย
ได้บินในราคาที่ประหยัดที่สุด มีเจ้าของเป็นคนไทย เป็นสายการบินที่คนไทยภูมิใจ

 

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ราคาถูก บินไปกลับฮ่องกง โอเรียนท์ไทย

ThaiSkyTicket ตั๋วเครื่องบินราคาถูกออนไลน์ บริการจำหน่ายตั๋วฮ่องกง ตั๋วราคาถูก บินไปกลับฮ่องกง
โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย มีตั๋วเครื่องบินฮ่องกงทั้งเที่ยวเดียว และไปกลับ ราคาถูกที่สุด 

   ตั่วเครื่องบินฮ่องกง ไปเที่ยวเดียว ราคา 4,500 บ.   เวลาไป  17.40 น.

   ตั่วเครื่องบินฮ่องกง ไปกลับ        ราคา 5,800 บ.   เวลาไป  17.40 น.    เวลากลับ 8.15 น.

(เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด)

Promotion Hongkong Festival 2015

ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ราคาถูก เริ่มต้น 6,500-7000 บาท สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เลือกเวลาที่กำหนดได้
อ่านเงื่อนไข และจองตั๋วฮ่องกงได้ที่นี่ >>> ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง


เที่ยวฮ่องกง แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง สุดคุ้ม 2014 Nice&Save ราคาถูก

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินดีสะดวกสบาย สายการบินนานาชาติ ฟรีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง เที่ยวอิสระ เริ่มต้น 10,900 บ. รวมทุกอย่างแล้ว (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ+นำเที่ยวครึ่งวัน+ที่พักโรงแรม+ฟินเวอร์ พร้อมรถรับส่งที่สนามบิน) + ฟรีติ๋มซำ มื้อเช้า 1 มื้อ
อ่านเงื่อนไข และจองได้ที่นี่ >>> แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง

เงื่อนไขโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง บินไปกลับฮ่องกงโอเรียนท์ไทย

   1. ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง บินไปกลับฮ่องกง มีอายุ 15 วัน นับจากวันเดินทาง
   2. เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้-ภาบใน 24 ต.ค.58

   3.กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร, วันเดินทาง
       และไม่สามารถขอคืนเงินหลังจากออกตั๋วฮ่องกง ได้
   4. ราคาบัตรโดยสารเด็กตั่งแต่ 2 ปีขึ้นไป คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่ 

   5. สำหรับทารกต้องติดต่อขอซื้อตั๋วที่สนามบิน
   6. กระเป๋าสามารถบรรทุกของได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ที่นั่ง
   7. ราคาบัตรโดยสารข้างต้นนี้รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว
   8. สายการบิน Orient thai Airlines มีรอบเวลาเดินทางเที่ยวเดียวต่อวันเท่านั้น

       เวลาเดินทางขาไป       17.40 - 21.30

       เวลาเดินทางขากลับ     08.15 - 09.55 

    

    (เวลาการเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้โดยสารการบินเป็นผู้กำหนด)   

>> เที่ยวต่างประเทศ และในประเทศเลือก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิกที่นี่ไข


 

จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ขั้นตอน แรก
Domestic Air Ticket Reservation System :
ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โอเรียนท์ไทย | จองตั๋วฮ่องกง ราคาถูก 5,800 บ.
Booking* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Full Name : *
Email Address : *
Tel. No. (Mobile) : *
Trip Type : *
Departure Date :
Return Date (Roundtrip) :
ระบุเส้นทาง : ถึง *
Next to step 2
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ขั้นตอน ที่สอง
Domestic Air Ticket Reservation System :
ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โอเรียนท์ไทย | จองตั๋วฮ่องกง ราคาถูก 5,800 บ.
Passenger
Audit :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Childs :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Title Name : Mr. Mrs. Miss.
Sure Name :   First Name :
Back to step 1 Next to step 3
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ขั้นตอน สุดท้าย
Domestic Air Ticket Reservation System :
ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โอเรียนท์ไทย | จองตั๋วฮ่องกง ราคาถูก 5,800 บ.
Submit *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของคุณ
InformationFull Name :
Email Address :
Tel. No. (Mobile) :
Trip Type :
Departure Date :
Return Date (Roundtrip) :
ระบุเส้นทาง : -
PassengerAdult :
Name :
Childs :
Name :
Back to step 1 Submit
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทล่าสุด 05/01/2016 | view 39149
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
LOW COST TICKET
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
172 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,694,459 คน