จองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

Code รหัสทัวร์ : SKY ZPNRT- TOKYO SUMMER A ON JUN
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 3618
เดินทางโดย :
JET ASIA
ราคาเริ่มต้น  :
22,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
5D 3N
กำหนดการเดินทาง :
28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557, 21 - 25 มิถุนายน 2557, 23 - 27 มิถุนายน 2557, 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557, 26 - 30 มิถุนายน 2557, 2 - 6 มิถุนายน 2557, 5 - 9 มิถุนายน 2557, 7 - 11 มิถุนายน 2557, 9 - 13 มิถุนายน 2557, 12 - 16 มิถุนายน 2557, 14 - 18 มิถุนายน 2557, 16 - 20 มิถุนายน 2557, 19 - 23 มิถุนายน 2557
กรุณาเลือกช่วงเวลา* :
28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557
21 - 25 มิถุนายน 2557
23 - 27 มิถุนายน 2557
30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557
26 - 30 มิถุนายน 2557
2 - 6 มิถุนายน 2557
5 - 9 มิถุนายน 2557
7 - 11 มิถุนายน 2557
9 - 13 มิถุนายน 2557
12 - 16 มิถุนายน 2557
14 - 18 มิถุนายน 2557
16 - 20 มิถุนายน 2557
19 - 23 มิถุนายน 2557
* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ / นามสกุล ผู้ติดต่อ* :
เบอร์ติดต่อ* :
อีเมลล์* :
ที่อยู่ :
จำนวนผู้เดินทาง* :
คน   ผู้ใหญ่* เด็ก*
รายละเอียด :
 
 
captcha
ใส่รหัส* :
 
 
  ยกเลิกจองทัวร์
เงื่อนไข
 

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท  หลังจากการจองภายใน 3วัน

2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยโอนเข้าบัญชี 
ธนาคาร                กรุงเทพ  สาขาสวนพลู
ชื่อบัญชี                ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิงค์ ทราเวล
เลขที่บัญชี             200-3034671 (กระแสรายวัน)
แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-294-5865   หรือ tours@thaiskyticket.com
หลังจากส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง ที่  02-294-5864       
พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่งสำเนาหน้า หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การยกเลิก
- การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนมัดจำทั้งหมด 
- การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ  
- ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 3618
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
33 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,947,975 คน