ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY ZPNRT- TOKYO SUMMER A ON JUN
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 3589
เดินทางโดย :
JET ASIA
ราคาเริ่มต้น  :
22,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
5D 3N
รายละเอียด :

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บินตรง แค่ 7 ชั่วโมง กับสายการบิน JET ASIA สายการบินญี่ปุ่น ฟรีอาหารและน้ำบนเครื่อง ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดินทางทุกวัน อังคาร / ศุกร์ / อาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2557 

พิเศษ!!! ทัวร์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น แถมมีเวลาเที่ยวอิสระ 1 วันเต็มๆ อีกด้วย ว้าวๆ ^ ^


สำหรับช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงฤดูไม้ผลิ ดอกซากุระบานแล้วยังมี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ คือการชมทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือ ที่เรียกว่า Moss Pink ซึ่งมีหลากหลายพันธ์ทั้งสีชมพู สีม่วง สีแดงและสีขาวจะบานที่พื้นดิน  ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาหน้าดิน ทนความร้อน และอากาศแห้งแล้วได้ดี ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมนำมาปลุกตามรั้วบ้านหรือพื้นที่ลาดเอียง  ทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่น่าชมอย่างมาก ท่านจะได้สัมผัสกับสีสันของดอกไม้บนพื้นทุ่งกว้างดุจดังพรมผืนยักษ์ สถานที่ที่นิยมไปชมมากสุดจะเป็นในภาคคันโต บริเวณรอบภูเขาฟูจิ หากท่านชื่นชอบในดอกไม้ ไม่ควรพลาดที่จะมาชม ณ ที่นี่...

จุดเด่นของทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 2557

   + พักที่ โตเกียว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ) มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว
   + อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
   + ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ
   + ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ "ฟุจิซัง" สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่ง บันดาลใจทางศิลปะ" จากกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 37 ปี 2556
   + ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเที่ยวชมเมืองโตเกียว ชิมอาหารอร่อยๆ ที่โตเกียว
   + ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก JET ASIA สายการบิน บินตรง ฟรีอาหารและน้ำบนเครื่อง
 

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 2557

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เดินทางจากกรุงเทพฯ – โตเกียว สายการบิน เจ็ท เอเชีย
วันที่สอง (2) ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว -วัดนาริตะ– ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอ้าเล็ท – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น +บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ  ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านน้ำใส– วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ (4) ทัวร์ญี่ปุ่น  อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อเที่ยวดิสนีย์แลนด์เพิ่ม
วันที่ห้า (5) โตเกียว – กรุงเทพฯ


 

 **การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 - 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 


  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก คลิกที่นี่
  >> เลือกโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว สุดคุ้ม ได้ที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557
JET ASIA (Full)
25,900
21 - 25 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
23 - 27 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
22,900
26 - 30 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
2 - 6 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
22,900
5 - 9 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
22,900
7 - 11 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
22,900
9 - 13 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
12 - 16 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
14 - 18 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
16 - 20 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
19 - 23 มิถุนายน 2557
JET ASIA (Full)
25,900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง

JET ASIA 
เดินทางไป    เที่ยวบิน  JF988 กรุงเทพฯ - นาริตะ    01.15 - 09.10 น.

เดินทางกลับ  เที่ยวบิน   JF989 นาริตะ - กรุงเทพฯ   14.00 - 19.10 น.


(ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด)

 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
25,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
25,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)
25,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
7,900
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม

   1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ 
   2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
   3. ค่าอาหารตามรายการ  
   4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
   5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
   7. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
   8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวม
   1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
   2. ค่าทำหนังสือเดินทาง 
   3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด 
   4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   5. ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ ท่านละ 2,000 เยน หรือ 650 บาท / ท่าน  ตลอดทริป
       ส่วนหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของผู้เดินทาง

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท  หลังจากการจองภายใน 3วัน

2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยโอนเข้าบัญชี 
ธนาคาร                กรุงเทพ  สาขาสวนพลู
ชื่อบัญชี                ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิงค์ ทราเวล
เลขที่บัญชี             200-3034671 (กระแสรายวัน)
แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-294-5865   หรือ tours@thaiskyticket.com
หลังจากส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง ที่  02-294-5864       
พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่งสำเนาหน้า หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การยกเลิก
- การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนมัดจำทั้งหมด 
- การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
- ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว

3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง67. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว

6. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, และอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ 


การยกเว้นวีซ่า

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556. ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน และจะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้
   1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัททัวร์จัดเตรียมเอกสารให้ในวันเดินทาง
   2. สิ่งที่ยืนยันว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
   3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
   4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
   1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
   2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
   3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
   4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
-  กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 
-  ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไมคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 3589

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
58 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,658,909 คน