ทัวร์เกาหลี 4D 3N คุณภาพดี เที่ยวเกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ (KE)

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้
Code รหัสทัวร์ : SKY EASY KOREA MORNING SUMMER_KE
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 691
เดินทางโดย :
KOREAN AIR (KE)
ราคาเริ่มต้น  :
22,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
4D 3N
รายละเอียด :

เที่ยวเกาะนามิเกาะแห่งความรักตามรอยซี่รีย์หนังเกาหลี บินตรง ทัวร์เกาหลี คุณภาพดี กับสายการบิน KOREAN AIR (KE) สายการบินของประเทศเกาหลี

เที่ยวเกาหลีให้สะดวกสบาย ไปกับ Thaiskyticket พบกับสวนสนุกระดับโลกอย่าง "เอเวอร์แลนด์" (Everland).
เอเวอร์แลดน์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เอเวอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน "ดิสนีย์แลนด์เกาหลี" เลยก็ว่าได้ จัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนสนุก 1 ใน 4 ของโลก มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกว่า 9.5 ล้านคน
 
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้านในเอเวอร์แลนด์ถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ให้เลือนเล่นกันได้ตามใจชอบ ทั้งเครื่องเล่นหวาดเสียวเช่น รถไฟเหาะไม้ที่สูงที่สุดในโลก สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาชาติสลับสับเปลี่ยนมาออกดอกให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเอเวอร์แลนด์ยังมีสวนสัตว์ซาฟารีอีกด้วย และสัตว์ที่เป็นดาราดังของที่นี้คือเจ้าตัว Liger (ไลเกอร์) หรือลูกแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย ที่ถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอร์คู่แรกในโลกที่ต้องมาดูที่เอเวอร์แลนด์ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้อีกหนึ่งสัตว์ที่นักท่องเที่ยวพากันชื่นชอบในความน่ารักคือ เจ้าหมีที่สามารถฟังคำสั่ง และสื่อสารกับคนขับรถได้อย่างน่าทึ่ง

จุดเด่นของทัวร์เกาหลี คุณภาพดี เที่ยวเกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พ.ค.-มิ.ย. 2557

   + ทัวร์เกาหลี คุณภาพดี พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน โรงแรมระดับ 3 -4 ดาว มาตรฐาน  
   + ทัวร์เกาหลี บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก สายการบิน 5 ดาว KOREAN AIR (KE) เครื่องลำใหญ่ มีจอทุกที่นั่งสะดวกสบาย  
   + เที่ยวเกาหลี เที่ยวคุ้มเกาะนามิ, ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, เคียงบ็อคคุง, โซลทาวเวอร์, วัดวาวูจองซาและTrick Eyes Museum + Ice Museum 
   + สัมผัสไซน่าทาวน์เกาหลี , หมู่บ้านฝรั่งเศส, เรียนทำกิมจิ เรียนคิมบับ ชมโรงงานสาหร่ายและใส่ชุดฮันบกของเกาหลี
   + ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน , ตลาดฮงแด
   + อิ่มอร่อยกับเมนู BBQ บุฟเฟต์ เกาหลี เนื้อ หมู ไก่ ซีฟู๊ด อาหารครบทุกมื้อ

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ทัวร์เกาหลี คุณภาพดี เที่ยวเกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พ.ค.-มิ.ย. 2557

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี คุณภาพดี
วันแรก (1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)– เกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์
วันที่สอง (2) เที่ยวเกาหลี  วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ + ชุดฮันบก – ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน
วันที่สาม (3) ศูนย์โสม – สมุนไพรฮอกเกตนามู - บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง
คลองชองเกซอน - Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่สี่ (4) ทัวร์เกาหลี  ศูนย์สมุนไพร – RED PINE –ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุด ฮันบก
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) – ช้อปปิ้งฮงอิก ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ
 

   >> เลือกโปรแกรม ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทั้งหมดได้ที่นี่

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
17 - 20 พฤษภาคม 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
24 - 27 พฤษภาคม 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
5 - 8 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
11 - 14 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
14 - 17 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
19 - 22 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
21 - 24 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
26 - 29 มิถุนายน 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
1 - 5 พฤษภาคม 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
2 - 6 พฤษภาคม 2557
KOREAN AIR (KE)
22900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
22,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
22,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (ไม่เสริมเตียง)
21,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
5,000
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / นำ้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน / อาหารทุกมือ้ จำนวน 10 มือ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรือ 20 USD หรือ 650 บาท ต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่าน้ำ หนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท สำหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
- ชำระค่าทัวร์ทัง้ หมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง


โดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสวนพลู
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิงค์ ทราเวล
เลขที่บัญชี 200-3034671 (กระแสรายวัน)
แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-294-5865 หรือ tours@thaiskyticket.com
หลังจากส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง ที่ 02-294-5864


- พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านัน้ หรือ ส่งสำเนาหน้า หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
- การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทัง้ หมด
- ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
- ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %
- ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย
อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการ
ทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทัง้ เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 691

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
16 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,947,857 คน