ทัวร์ F1 เที่ยวทัวร์สิงคโปร์ ชมฟอร์มูล่าวัน 2015

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปสิงคโปร์
Code รหัสทัวร์ : SKY 01PKG-SIN-F1 2015 3D2N
อัพเดทล่าสุด 31/03/2018 | view 10004
เดินทางโดย :
FD / SQ / TG
ราคาเริ่มต้น  :
24,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
3D 2N
รายละเอียด :

ท่องเที่ยวสัมผัสความเร็วรถสูตร 1 เที่ยว F1 แพ็คเกจทัวร์ F1 และศิลปินระดับโลกไปกลับ แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ FORMULA 1 2014 แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ รวมตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว อาหารเช้า รถรับส่งสนามบินโรงแรม พร้อมบัตรฟอร์มูล่าวัน เข้างาน F1 2014 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX จองตั๋วฟอร์มูล่าวัน 2014 ออนไลน์  โทร. 02-294-5864

เดินทาง : 20 – 22 ก.ย. 57

จุดเด่นทัวร์ F1 2015 ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยว FORMULA 1

+ แพ็คเกจทัวร์ F1 รวมตั๋วเครื่องบิน+ที่พักโรงแรม 2 คืน ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง
+ รถบริการรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน)
+ City tour Singapore พาเที่ยวย่านไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดแขก – Esplanade & Merlion Park
+ รวมตั๋วชม F1 2014 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX เข้าชมการแข่งขันคืนสุดท้าย
+ พิเศษ..!! ดูสิงคโปร์ FORMULA 1 2014  แถมมันส์กับคอนเสิร์ตจากศิลปินดังระดับโลกพร้อมความบันเทิงหลากหลาย
+ สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเคดิต KBank กสิกรไทย ผ่อน 0% นาน 4 เดือน
+ จองก่อน 31 ส.ค. 57 นี้ รับส่วนลดทันที 1,000 บ. (สำหรับ 2 คน)


>> อ่านรายละเอียด ราคาตั๋วฟอร์มูล่าวัน (Formula 1) งาน F1 2014 ได้ที่นี่

>> เลือกแพ็คเกจเต็ม 4D 3N แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ F1 เริ่ม 27,900 ได้ที่นี่

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
20 - 22 กันยายน 2557
AIRASIA
เริ่มต้น 24,900
20 - 22 กันยายน 2557
SINGAPORE AIRLINE
เริ่มต้น 27,900
20 - 22 กันยายน 2557
THAI AIRWAYS
เริ่มต้น 28,900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
20 ก.ย. 57
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ - อิสระชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE 2014
 
  แพ็คเกจทัวร์ F1 เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อย แล้วรถโค้ชรอรับคณะท่านเดินทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
นำท่านเข้าสู่โรงแรม เพื่อ CHECK IN พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ

จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สามารถนำ F1 2014 เที่ยวชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัยซึ่งงานเริ่มเวลา 15.00 น. – 22.00 น.ของทุกคืน พร้อมชมคอนเสิร์ต
วันที่สอง
21 ก.ย.57
ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ – ย่านไชน่าทาวน์ –วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดแขก Sri mariamman อิสระชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE 2014
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ ท่องเที่ยวย่านดัง ได้แก่ ไชน่าทาวน์ นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดแขกหรือวัดศรีมาริฮันมัน วัดในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ มีชื่อเสียงในด้านเทวรูปแกะสบักและเทศกาลพิธีลุยไฟ เอสพานาสโรงละครรูปทรงหนามทุเรียน รูปปั้นเมอร์ไลออน สิงค์โตทะเลพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ นำท่านกลับสู่โรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย และเที่ยวชมงาน  FORMULA 1 SINGAPORE  ตอนกลางคืน
(อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพือให้ท่านได้ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่)
วันที่สาม
22 ก.ย.57
อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง หรือลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนนออร์ชาด 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ***ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***************************************

อัตราค่าบริการ

แพ็คเกจทัวร์ F1 สายการบินแอร์เอเชีย (เพียง 20 ที่เท่านั้น)
ราคารวมตั๋ว ฟอร์มูล่าวัน 2014 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักและรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม 

เดินทางไป   20 Sep 2014 FD2937 เวลา 10.40 - 14.05 น.
เดินทางกลับ 22 Sep 2014 FD2940 เวลา 10.55 - 12.20 น.
โรงแรมที่พัก
3-4 ดาว
(SML)
ที่ตั้งโรงแรม บัตรเข้าชม
BAY
GRANDSTAND
(Sunday Only)

Single sub
Aqeen Lavender Hotel 3* Lavender Street

24,900.-

9,500.-
YWCA Fort Canning Lodge 3* SML. Canning Rd.

27,900.-

10,900.-
V hotel Lavender 3* SML LavenderStreet

28,900.-

12,500.-
Furama City Center 4* Eu Tong Sen St.

32,900.-

12,500.-
Furama Riverfront 4* Havelock Rd.

32,900.-

12,500.-
 
แพ็คเกจทัวร์ F1 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (เพียง 20 ที่เท่านั้น)
ราคารวมตั๋ว FORMULA 1 2014 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักและรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม 
เดินทางไป    20 Sep 2014 SQ973 เวลา 09.40 - 13.05 น. (รอบที่ 1)
เดินทางกลับ  22 Sep 2014 SQ976 เวลา 16.00 - 17.25 น.

เดินทางไป    20 Sep 2014 SQ975 เวลา 12.30 - 15.55 น. (รอบที่ 2)
เดินทางกลับ  22 Sep 2014 SQ978 เวลา 18.35 - 20.00 น.
โรงแรมที่พัก
3-4 ดาว
(SML)
ที่ตั้งโรงแรม บัตรเข้าชม
BAY
GRANDSTAND
(Sunday Only)
Single sub
Aqeen Lavender Hotel 3* Lavender Street 27,900.- 9,500.-
YWCA Fort Canning Lodge 3* SML. Canning Rd. 30,900.- 10,900.-
V hotel Lavender 3* SML LavenderStreet 31,900.- 12,500.-
Furama City Center 4* Eu Tong Sen St. 35,900.- 12,500.-
Furama Riverfront 4* Havelock Rd 35,900.- 12,500.-
 
แพ็คเกจทัวร์ F1 สายการบินไทย (เพียง 20 ที่เท่านั้น)
ราคารวม ตั๋ว ฟอร์มูล่าวัน 2014 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักและรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม 

เดินทางไป    20 Sep 2014 TG403 เวลา 08.00 - 11.15 น.
เดินทางกลับ  22 Sep 2014 TG414 เวลา 15.55 - 17.15 น.
โรงแรมที่พัก
3-4 ดาว
(SML)
ที่ตั้งโรงแรม บัตรเข้าชม
BAY
GRANDSTAND
(Sunday Only)
Single sub 
Aqeen Lavender Hotel 3* Lavender Street 28,900.- 9,500.-
YWCA Fort Canning Lodge 3* SML. Canning Rd. 31,900.- 10,900.-
V hotel Lavender 3* SML LavenderStreet 32,900.- 12,500.-
Furama City Center 4* Eu Tong Sen St. 36,900.- 12,500.-
Furama Riverfront 4* Havelock Rd 36,900.- 12,500.-
 
ราคานี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาไทยบาท/ท่าน)
ราคาเด็ก 4-11ปี (ไม่มีเตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่) จ่าย 80% ของราคาเต็ม 
 
 
 
>> คลิีกดาวโหลด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้

 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 31/03/2018 | view 10004

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
31 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,652,210 คน