แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ADAARAN RESORT บินตรง

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปมัลดีฟส์
Code รหัสทัวร์ : SKY MLE003 PK_ADAARAN
อัพเดทล่าสุด 04/11/2014 | view 1908
เดินทางโดย :
Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น  :
40,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
3D 2N
รายละเอียด :


GO to MALDIVES หาดสวรรค์ที่คนไทยร้องหามากที่สุด จะไปแต่ละครั้ง ที่พักมักจะเต็มเสมอ นั่นเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีที่พักจำนวนจำกัด สามารถจองทริปเที่ยวแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก (Package Maldives) เริ่มต้น 40,900 บ. ได้ที่นี่ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน บินตรง สายการบิน Bangkok Airways  จองก่อน 31 ต.ค. 57 นี้

จุดเด่นของแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ (Package Maldives) บินตรง ราคาถูก 3D 2N

+ เที่ยวทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก เริ่มต้นท่านละ 40,900 บ.
แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก อันดารันรีสอร์ท (ADAARAN RESORT) ระดับ 4 ดาว บริการห้องพักทั้งบนหาดและกลางน้ำ
+ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ (Package Maldives) 3 วัน 2 คืน พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารเครื่องดื่มบริการตลอดการพักผ่อนที่รีสอร์ท
+ กิจกรรมกีฬา และความบันเทิงหลากหลายเตรียมไว้บริการท่านทุกวัน 
+ เที่ยวมัลดีฟส์ บินตรง สายการบิน Bangkok Airways ของคนไทย
+ จองก่อน 31 ต.ค. 57 นี้
+ ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก เดินทางได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค.57
+ ทัวร์มัลดีฟส์ เดินทางได้ วันจันทร์/พุธ/พฤหัสบดี/ศุกร์/เสาร์


โปรแกรม 3 วัน 2 คืน บินตรง (Package Maldives) แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 2557

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 3 Days 2 Nights
วันแรก (1) กรุงเทพ ฯ – มัลดีฟส์  เจ้าหน้าที่รอรับ นำท่านเดินทางสู่ที่พักโดยเรือ Speed Boat ไปที่พัก  (ADAARAN RESORT)  
วันที่สอง (2) ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม เช่น ดำน้ำลึก ตกปลา เป็นต้น
วันที่สาม (3) มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ                                          
   

อัตราค่าบริการ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 2557


แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก
ADAARAN "Club" RANNALHI (4 STARS)
TRANSPORTATION: SPEED BOAT (45 MINS)
MEAL TYPE: ALL INCLUSIVE (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

Room type
(Twin sharing)
Normal Child
(2-11 Y)
Extra Night
Adult/Child 
SINGLE ADD CHARGE SINGLE EXTRA NIGHT
STANDARD ROOM
OVER WATER BUNGALOW

40,900

39,900 5,500 6,500 8,800
 45,900  39,900 8,100 11,600 13,900
**ช่วงเดินทาง 1-31 ส.ค.57 ชำระเพิ่ม 3,000 บาท/ ท่าน


แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก
ADAARAN "Selected" HUDHURANFUSHI (4 STARS)
TRANSPORTATION: SPEED BOAT (30 MINS)
MEAL TYPE: ALL INCLUSIVE (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

Room type
(Twin sharing)
Normal Child
(2-11 Y)
Extra Night
Adult/Child 
SINGLE ADD CHARGE SINGLE EXTRA NIGHT
BEACH VILLA
OCEAN VILLA

43,900

40,900 7,500 8,500 11,700
 51,900  40,900 11,500 16,400 19,700แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
ADAARAN "Selected" MEEDHUPPARU (4 STARS)
TRANSPORTATION: SEAPLANE (40 MINS)
MEAL TYPE: ALL INCLUSIVE (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
Room type
(Twin sharing)
Normal Child
(2-11 Y)
Extra Night
Adult/Child
SINGLE ADD CHARGE SINGLE EXTRA NIGHT
BEACH VILLA
WATER VILLA

50,900

42,900 6,100 7,100 9,600
 68,900  N/A 15,000 25,700 27,900

 

** ราคาต่อท่าน/ ไทยบาท / CHD : เด็กอายุต่ำกว่า 12 แต่ไม่น้อยกว่า 2 ขวบ / INF : เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ 
  
     + อัตราค่าบริการดังกล่าวคำนวณจากตั๋วโปรโมชั่น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน
     + อัตราดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นพิเศษ ต้องทำการชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 70 วันก่อนวันเดินทาง

>> ดูรายละเอียด แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ CENTARA RAS FUSHI บินตรง  ได้ที่นี่
หรือ เลือกโรงแรมที่พักเอง จองตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ ราคาถูก ได้ที่นี่

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2557
บางกอกแอร์เวย์ (PG) เริ่มต้น
40,900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
BANGKOK AIRWAY (PG)
Departure : PG711 Bangkok-Male 09:30-11:45
Return      : PG712 Male-Bangkok 12:40-19:05
หมายเหตุ: เวลาการเดินบางวันอาจมีการ เปลี่ยนแปลง โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 

 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม

   1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปกลับ  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ
   2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
   3. ค่าโรงแรมตามที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2ท่าน) จำนวน 2 คืน
   4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
   5. ค่าเรือรับ – ส่ง สนามบินมาเลย์ – รีสอร์ท
   6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ราคาทัวร์ไม่รวม
   1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
   2. ค่า VAT 7%  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   3. ค่าฝากสัมภาระที่สนามบิน โดยประมาณ 5 USD ต่อใบ  
   4. ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน  20  กิโลกรัม /ท่าน
   5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลงสนามบินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด
   6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหาร , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
   7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
   8. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่  ที่ระบุหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
   -------------------
** ไม่มีแจกกระเป๋าล้อลาก
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
**กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน  
1. กรุณาชำระเต็มจำนวน หรือชำระมัดจำ 50 % ของราคาทั้งหมด และ ชำระค่าส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
3. หากทำการยกเลิกต่ำกว่า 26 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพคเกจทั้งหมด

โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน)    สาขา สวนพลู        อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล                    200-303467-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)  สาขา บางโคล่       นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์         095-275521-4
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)     สาขา ซอยเจริญราษฏร์       นายณพดล มหาพีราภรณ์   670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน 
1. แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864
2. แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)

หมายเหตุ
- ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
- พักขั้นต่ำ 2 คืน 
- ราคานี้สำหรับเข้าพักระหว่างตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2557
กิจกรรมกีฬาและสันทนาการบางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนัก อยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- เวลาเช็คอิน 14.00 น. / เวลาเซ็คเอาท์ 12.00 น. หากต้องการใช้ห้องพักต่อระหว่างเวลา หลัง 12.00 -18.00 น. มีค่าบริการเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศมัลดีฟท์ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 04/11/2014 | view 1908

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
113 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,654,200 คน