เตรียมตัวเดินทางไปเกาหลีใต้

เตรียมตัวเดินทางไปเกาหลีใต้

***เวลาท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้จะเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมง
นักท่องเที่ยวควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อมิให้ผิดพลาดต่อการนัดหมาย***กระเป๋า       
กระเป๋าเดินทางควรเป็นกระเป๋าใบใหญ่1 ใบ น้ำหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งใบเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีล้อเลื่อนควรมีกุญแจปิด
เสมอควรตรวจตราและระมัดระวังสิ่งของของท่านว่าอยู่ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งที่มีการขนย้าย

กระเป๋าถือ    
กระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่ควรเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง×ยาว×สูง ขนาดไม่เกิน 45 ซม. 56 ซม. 25 ซม.
และอนุญาตให้มีสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ท่านละ 1 ชิ้นซึ่งสิ่งที่สามารถนำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป  เครื่องประดับ
มีค่า เงิน ยา เท่านั้น สิ่งต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องเหล้า บุหรี่ ไฟแช็ค มีด ของมีคมทุกชนิด และของเหลว เจล
และสเปรย์ทุกชนิดต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรและบรรจุภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส
ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000มิลลิลิตร) :ซึ่งขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น
ได้แก่ นมและอาหารเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม ยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

ควรเตรียมกระเป๋าหรือเป้เล็กติดตัวสำหรับใส่สิ่งของที่จำเป็นระหว่างเดินทางด้วยนะคะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามนำของเหลวเจล สเปรย์ หรือวัตถุ และสารอื่นๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร เช่น
เครื่องดื่มต่างๆ, ช็อคโกแล็ต,ยาสีฟัน, เครื่องสำอาง, น้ำหอมฯลฯ แต่ท่านสามารถบรรจุของเหลว สเปรย์ หรือเจลในกระเป๋าเดินทางที่
ท่านโหลดเข้าใต้เครื่องบิน(Check-in Baggage) ได้

**บังคับใช้ในทุกสายการบินและทุกสนามบินทั่วโลก**

ยกเว้น
    1.ยารักษาโรค เช่น อินซูลิน สเปรย์แก้อาการอักเสบที่ลำคอ ยาแก้ไอน้ำเชื่อมยาสำหรับเด็ก

          2. อาหารสำหรับเด็กทารก เช่น นมอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือ เจล

          3. อาหารเสริมที่ต้องใช้เป็นกรณีพิเศษซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้โดยสารหากไม่ได้รับประทาน

หมายเหตุ  
**ของใช้ดังกล่าวเบื้องต้น  หากซื้อใน Dutyfree สามารถนำขึ้นเครื่องได้ หรือใส่ในถุงพลาสติกควรเก็บใบเสร็จไว้สำหรับการตรวจสอบ
และไม่ควรเปิดแพ็คเกจออก ถ้าแพ็คเกจฉีกขาดไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ค่ะ

ระเบียบการเข้าเมือง นักท่องเที่ยวที่ถือตั๋วโดยสารเครื่องบินขาออกที่สายการบินยืนยันที่นั่งแลเกาหลียกเว้นวีซ่าให้สำหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยยกเว้นวีซ่าและอยู่เกาหลีได้ 90 วัน (สำหรับนักท่องเที่ยวไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าวจะต้องขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีใน
ไทยก่อนเดินทาง)

ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี


เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนเตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

• ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ(Korea Health Questionnaire)

• ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ)พร้อมยื่น Passportและเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ (Republic ofKorea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา


 
อัพเดทล่าสุด 12/12/2012 | view 2013
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
48 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,657,968 คน